Fanatic Home

1834
Menu
Product Image

Gecko LTD

 • Gecko LTD
 • Gecko ECO
 • Gecko HRS

2018

3D
 • Technische Daten
 • Bilder
 • Technologie
 • Finnen

Gecko LTD 98

Volumen

98 l

Breite

63 cm

Länge

239 cm

Gewicht

TBA

Details

Power Box / Choco Fins Spirit C1 34 cm / Black LTD

Empfohlene Segelgröße

< 7.5 m²

Artikelnummer

13800-1013

Farbcodes

 • 300 C
 • 185 C

Gecko LTD 105

Volumen

105 l

Breite

69 cm

Länge

239 cm

Gewicht

6,7 kg

Details

Power Box / Choco Fins Spirit C1 36 cm / Black LTD

Empfohlene Segelgröße

< 8.0 m²

Artikelnummer

13800-1013

Farbcodes

 • 300 C
 • 185 C

Gecko LTD 112

Volumen

112 l

Breite

73 cm

Länge

239 cm

Gewicht

7,2 kg

Details

Power Box / Choco Fins Spirit C1 38 cm / Black LTD

Empfohlene Segelgröße

< 8.5 m²

Artikelnummer

13800-1013

Farbcodes

 • 300 C
 • 185 C

Gecko LTD 120

Volumen

120 l

Breite

76 cm

Länge

242 cm

Gewicht

7,6 kg

Details

Power Box / Choco Fins Spirit C1 40 cm / Black LTD

Empfohlene Segelgröße

< 9.0 m²

Artikelnummer

13800-1013

Farbcodes

 • 300 C
 • 185 C

Gecko LTD 133

Volumen

133 l

Breite

78 cm

Länge

246 cm

Gewicht

7,7 kg

Details

Power Box / Choco Fins Spirit C1 42 cm / Black LTD

Empfohlene Segelgröße

< 9.5 m²

Artikelnummer

13800-1013

Farbcodes

 • 300 C
 • 185 C

Gecko LTD 146

Volumen

146 l

Breite

83 cm

Länge

250 cm

Gewicht

8,3 kg

Details

Power Box / Choco Fins Spirit C1 46 cm / Black LTD

Empfohlene Segelgröße

< 10.0 m²

Artikelnummer

13800-1013

Farbcodes

 • 300 C
 • 185 C

*Weight tolerances of ± 6% (HRS ± 8%) possible.

Biax Fibre / Full PVC Sandwich Light Finish Technology (BXF)

Gecko LTD

Fin

Power Box / Choco Fins Spirit C1 /Black LTD

Product Image

Gecko ECO

 • Gecko LTD
 • Gecko ECO
 • Gecko HRS

2018

3D
 • Technische Daten
 • Bilder
 • Technologie
 • Finnen

Gecko ECO 112

Volumen

112 l

Breite

73 cm

Länge

239 cm

Gewicht

7,4 kg

Details

Power Box / Choco Fins Spirit C1 38 cm / Black LTD

Empfohlene Segelgröße

< 8.5 m²

Artikelnummer

13800-1020

Farbcodes

 • clear
 • Bamboo

*Weight tolerances of ± 6% (HRS ± 8%) possible.

Cork Flax / Bamboo Composite Light Finish Technology (CBC)

Gecko ECO

Fin

Power Box / Choco Fins Spirit C1 38cm /Black LTD

Product Image

Gecko HRS

 • Gecko LTD
 • Gecko ECO
 • Gecko HRS

2018

3D
 • Technische Daten
 • Bilder
 • Technologie
 • Finnen

Gecko HRS 98

Volumen

98 l

Breite

63 cm

Länge

239 cm

Gewicht

7,9 kg

Details

Power Box / Choco Fins Spirit C1 34 cm / White

Empfohlene Segelgröße

< 7.5 m²

Artikelnummer

13800-1011

Farbcodes

 • White

Gecko HRS 105

Volumen

105 l

Breite

69 cm

Länge

239 cm

Gewicht

8,2 kg

Details

Power Box / Choco Fins Spirit C1 36 cm / White

Empfohlene Segelgröße

< 8.0 m²

Artikelnummer

13800-1011

Farbcodes

 • White

Gecko HRS 112

Volumen

112 l

Breite

73 cm

Länge

239 cm

Gewicht

8,5 kg

Details

Power Box / Choco Fins Spirit C1 38 cm / White

Empfohlene Segelgröße

< 8.5 m²

Artikelnummer

13800-1011

Farbcodes

 • White

Gecko HRS 120

Volumen

120 l

Breite

76 cm

Länge

242 cm

Gewicht

9 kg

Details

Power Box / Choco Fins Spirit C1 40 cm / White

Empfohlene Segelgröße

< 9.0 m²

Artikelnummer

13800-1011

Farbcodes

 • White

Gecko HRS 133

Volumen

133 l

Breite

78 cm

Länge

246 cm

Gewicht

9,4 kg

Details

Power Box / Choco Fins Spirit C1 42 cm / White

Empfohlene Segelgröße

< 9.5 m²

Artikelnummer

13800-1011

Farbcodes

 • White

Gecko HRS 146

Volumen

146 l

Breite

83 cm

Länge

250 cm

Gewicht

10,2 kg

Details

Power Box / Choco Fins Spirit C1 46 cm / White

Empfohlene Segelgröße

< 10.0 m²

Artikelnummer

13800-1011

Farbcodes

 • White

Gecko HRS 156+

Volumen

156 l

Breite

85 cm

Länge

252 cm

Gewicht

10,5 kg

Details

Power Box / Choco Fins Spirit C1 48 cm / White

Empfohlene Segelgröße

< 11.0 m²

Artikelnummer

13800-1011

Farbcodes

 • White

Gecko HRS 156 + Daggerboard

Volumen

156 l

Breite

85 cm

Länge

252 cm

Gewicht

12 kg

Details

Power Box / Fanatic Viper 34 & Daggerboard

Empfohlene Segelgröße

< 11.0 m²

Artikelnummer

13800-1012

Farbcodes

 • White

*Weight tolerances of ± 6% (HRS ± 8%) possible.

High Resistance Skin (HRS)

Gecko HRS

Fin

Power Box / 1 × Choco Fins Spirit C1 / White

1834